Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. diverse zaken die de school aangaan zoals formatiebeleid, schoolgids en vakantierooster.

Momenteel hebben zitting in de MR:
Oudergeleding: Raymond de Raat en José Spuls
Personeelsgeleding: Blijde Schutz en Emmie Geerts

De MR is bereikbaar via mr.beekdal@pcpomiddenbrabant.nl

 

 

 

Het Beekdal

Bredaseweg 55a
4861 TB Chaam
+31 161 491738

De nieuwste foto’s