Brede school

Het Beekdal is een Brede school. Naast onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar is er een peutergroep voor aangemelde kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden. De peuters draaien op de dinsdagochtend mee met de kleuters in het kleuterlokaal, ook hebben zij bijna een uur dansles.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan op school worden overgebleven. Kinderen betalen een vast bedrag per jaar voor het overblijven. Aanmelden voor het overblijven kan gewoon op de dag zelf bij de overblijfkracht.

In de school is er af en toe een naschools aanbod, dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld muziekles, theater, programmeren etc. Kinderen kunnen voor € 2,50 per kind per keer deelnemen aan het programma.

In de gymzaal in Chaam is er op maandag en donderdag een naschools sportaanbod. Dit wordt georganiseerd door Sport Scool. De scholen betalen een bijdrage voor het organiseren van deze sportlessen.

Kinderen van het Beekdal kunnen voor opvang voor en na school terecht bij kinderopvangorganisaties Kober en PUUR.