Missie en visie

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Wij bieden kindgericht onderwijs. Binnen onze school werken wij 1 dagdeel per week met een peuter-kleutergroep waar kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden welkom zijn. Op onze school is elke leerling welkom, tenzij het schoolondersteuningsprofiel aangeeft dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

Wij hebben een team met aandacht en zorg voor elk kind, dat het belangrijk vindt ruimte te geven aan de eigenheid van kinderen. ‘Je mag zijn wie je bent’. Wij doen dat door talenten van kinderen te zien, te gebruiken, te delen en uit te bouwen. Wij verzorgen kindvriendelijk onderwijs en streven hierbij naar een intensieve samenwerking tussen leerlingen, team en ouders/verzorgers. Wij werken eraan dat leerlingen onze school verlaten als zelfstandige, zelfverzekerde, sociale, breed ontwikkelde individuen die kritisch kunnen kijken naar de wereld om hen heen en weten waar hun passie en talent ligt.

Slogan en kernwaarden

“Groot door klein te zijn”.

Omdat het Beekdal een kleine school is, met kleine groepen waarin elk kind bij naam gekend is door leerkrachten, directie en andere kinderen kunnen wij een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen. Emotionele en sociale problemen worden snel herkend en kinderen vallen daardoor minder snel buiten de groep. Daarnaast zijn ook problemen op het cognitieve vlak (problemen met de lesstof of juist behoefte aan meer uitdaging) sneller te herkennen en zijn er veel mogelijkheden om een kind op zijn eigen niveau te scholen.

Onze kernwaarden zijn:

Samen
Wij geloven in samen leven, samen leren en samen doen. Samen als schoolteam met de kinderen, maar ook samen met ouders en de omgeving van de school.

Kleinschalig
Onze school is kleinschalig van opzet. Door de kleinschaligheid heerst er op school een prettige, warme sfeer, waarin ieder kind als uniek en waardevol wordt behandeld.

Talenten
In onze missie staat het al: Wij streven ernaar talenten van kinderen te zien, te gebruiken, te delen en uit te bouwen.

Levendig

Onderwijs moet levend(ig) zijn. Daadwerkelijk op allerlei manieren aan de slag gaan met de lesstof brengt zoveel meer dan alleen maar aan je tafel met een boek en een schrift. Daarbij willen wij als school bruisen van energie.

Ambitieus
Ons doel blijft altijd het geven van goed onderwijs. We willen kinderen uitdagen om ambitieus te zijn. Als school zijn wij hier ook ambitieus in. We willen dat alle kinderen later kunnen zeggen dat ze op onze school hebben ontdekt wie ze daadwerkelijk zijn en waar hun talenten liggen.