Passend onderwijs

31 maart 2020

Op het Beekdal is veel aandacht voor het realiseren van Passend onderwijs voor elk kind. Dit doen we door te werken aan eigen doelen (gepersonaliseerd onderwijs) in de klas, maar ook buiten de klas. De kinderen die wat extra uitleg of oefentijd nodig hebben krijgen dit onder begeleiding van de remedial teacher of de onderwijsassistent. Dit vindt soms plaats in de klas, soms erbuiten.

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben nemen 2x in de week deel aan de ‘Ploeterklas’. Zij werken hier onder leiding van een leerkracht aan uitdagende projecten, filosoferen, mindset, leren leren etc. Daarnaast krijgen zij 1x in de week extra les in natuur en wetenschap.