Voor ouders

Ouders en medewerkers van de school zijn met elkaar verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Zij zijn daarin elkaars partners. Vertrouwen in elkaar en open communicatie zijn daarbij ontzettend belangrijk. Ouders worden regelmatig uitgenodigd om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekijken of te bespreken. Zij kunnen dit doen bij themavieringen, gespreksavonden, ouderavonden, op afspraak of bij een kijk-in-de-klasochtend. Ouders kunnen bij de ‘Kijk-in-de-klas’ aanschuiven in de klas om met eigen ogen te zien hoe er les wordt gegeven

Wilt u meer weten over de school?

Natuurlijk kunt u de schoolgids, het schoolplan en andere documenten doornemen die op onze site staan. De beste vertegenwoordigers van de school zijn echter de ouders zelf. Zij kunnen objectief informatie geven over de sterke en misschien ook minder sterke punten van de school. Het Beekdal heeft betrokken ouders, die hun best doen om nieuwe ouders bij de school te betrekken en het gevoel te geven welkom te zijn. Er zijn altijd ouders die u te woord willen staan als u hier behoefte aan heeft. Meerdere malen per jaar is er een open ochtend, waarbij nieuwe ouders en aankomende leerlingen worden uitgenodigd de school te bekijken. Er zijn dan ook ouders van de leerlingen aanwezig om u te woord te staan en uw vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.