Klankbordgroep

De ouders in deze groep denken als afvaardiging van alle ouders mee over de verandering van het onderwijs naar meer gepersonaliseerd, thematisch onderwijs. Als input gebruiken zij onder andere de informatie die bij de ouderavond onder ouders verzameld is.

‘Wat is, kijkend naar de toekomst, nodig in het onderwijs?’

De klankgroep heeft nu nog de volgende opdrachten:

– Het tussentijds evalueren en adviseren ten aanzien van de ingezette veranderingen, met als doel:

  • Goede opbrengsten zowel op didactisch, pedagogisch als creatief gebied
  • Tevreden leerlingen en ouders.
  • Het realiseren van passend onderwijs voor elk kind
  • 21-ste eeuwse vaardigheden als samenwerking, ontdekkend en onderzoekend leren, ICT-vaardigheden etc. zichtbaar aanwezig in de school.

– Het delen van ideeën en zorgen van alle ouders ten aanzien van de onderwijsontwikkeling en adviseren over de communicatie hierover.

De klankbordgroep stelt uw input ten aanzien van de vernieuwingen op prijs. U kunt hen bereiken via: beekdal@pcpomiddenbrabant.nl