De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. diverse zaken die de school aangaan zoals formatiebeleid, schoolgids en vakantierooster.

Momenteel hebben zitting in de MR:
Oudergeleding: Bregje de Haas en Astrid Kasteel
Personeelsgeleding: Emmie Geerts en Puk Wolters

De MR is bereikbaar via mr.beekdal@pcpomiddenbrabant.nl