Opvang

Overblijven

Kinderen kunnen tussen de middag overblijven voor een vast bedrag per jaar. De kinderen blijven op school en worden begeleid door de onderwijsassistent en/of de pedagogisch medewerkster van Kober. Daarnaast is er altijd een ouder als ondersteuning aanwezig. Het overblijven regelt de school zelf. U kunt uw kind aanmelden bij José Spuls via jose.spuls@pcpomiddenbrabant.nl of op school. Meer informatie kunt u op school opvragen via beekdal@pcpomiddenbrabant.nl.

Buitenschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderopvangorganisaties Kober en Puur.

Peuters op school

Voor het eerst naar school gaan is voor sommige kinderen heel spannend. Daarom bieden wij de mogelijkheid om kinderen langzaam te laten wennen aan hun klas, juf en school. Als uw kind staat ingeschreven bij het Beekdal bieden wij de mogelijkheid om vanaf 3 jaar en 10 maanden 1 ochtend per week te komen wennen. Uw kind draait dan een ochtendje mee in de klas en leert zo de gang van zaken, de kinderen en de juf kennen.