Bovenbouw

In de bovenbouw zitten de oudste kinderen van de school. Zij zijn, naast het gewone schoolwerk, bezig zich te oriënteren op een leven na de basisschool. Natuurlijk besteden we veel tijd aan rekenen, spelling, lezen, taal en wereldoriëntatie. Wij doen dat op dezelfde wijze als in de middenbouw, door thematisch werken, projecten, het gebruik van een tablet of laptop en handelend, onderzoekend en ontdekkend leren.

Het wordt daarnaast steeds belangrijker om je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten te kennen en hier mee om te kunnen gaan. Je hoeft niet overal goed in te zijn. Je moet wel goed kunnen samenwerken, zodat je samen opdrachten tot een goed einde kunt brengen. Het is belangrijk dat je kunt argumenteren en filosoferen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Waar ben ik goed in? Waar wil ik naar toe? Waarom vind ik dingen en wat vinden mijn klasgenoten? Sta ik open voor andere meningen? Kan ik omgaan met winst en verlies?

Een open houding naar anderen, nieuwe dingen en de wereld om je heen is belangrijk voor je toekomst. Met vertrouwen de toekomst tegemoet!