Peuters

Wij vinden een soepele overgang van voorschoolse voorziening naar de basisschool erg belangrijk. Daarnaast vinden wij het belangrijk kinderen met een voorsprong in de peuterperiode al meer uitdaging te kunnen geven. Wij doen dit door ouders de mogelijkheid te geven om hun kind 1 dagdeel per week vanaf 3 jaar en 10 maanden mee te laten draaien in de onderbouw. Kinderen leren elkaar en de werkwijze op school al goed kennen en stromen als ze 4 jaar worden heel natuurlijk in zonder veel last te hebben van de overgang voorschool-vroegschool. Op dit dagdeel draaien de peuters mee met de kleuters, hebben bijna een uur dans en spelen samen buiten. Er is, naast de leerkracht, altijd een onderwijsassistent of pedagogisch medewerker extra aanwezig in de groep. Uw kind hoeft niet zindelijk te zijn, liever wel natuurlijk, maar het is geen eis.

Heeft u een kind met een ontwikkelingsvoorsprong of komt u kind als het 4 jaar is op het Beekdal en vindt u het belangrijk dat hij of zij al 1 dagdeel meedraait in de school om goed te kunnen wennen? Neem dan contact op en vraag naar Arja van der Velde. Zij is verantwoordelijk voor de onderbouw.