Middenbouw

In de middenbouw kunnen de kinderen al lezen en rekenen. Vanaf dat zij goed genoeg kunnen lezen en al een basis hebben in het rekenen krijgen de kinderen op school een eigen tablet. Deze wordt vooral gebruikt bij de verwerking van rekenen en soms ook extra oefening spelling of woordenschat. De tablet wordt ook gebruikt om informatie te verwerken tijdens wereldtijd. We werken dan ontdekkend en onderzoekend aan een thema. Ook in de middenbouw mogen kinderen zich ontwikkelen door spel. We proberen door de dag heen handelende activiteiten in ons onderwijs in te bouwen. Niet te veel boek-schrift en tablet, maar vooral ook aan de slag met materialen en spelletjes. Taalactiviteiten worden gekoppeld aan het thema, waardoor het onderwijs veel samenhang krijgt. Dit is prettig voor de kinderen. Ook in de middenbouw werken we heel hard aan zelfstandigheid, maar ook aan goed leren samenwerken, hulp durven vragen en kunnen bieden, weten wie je zelf bent, oplossen van problemen en conflicten, het vormen van een eigen mening en nog veel meer.

Kinderen die verder zijn dan de basisstof en meer uitdaging nodig hebben sluiten op sommige momenten aan bij de bovenbouw. Daarnaast werken zij aan eigen opdrachten bij rekenen, maar kiezen zelf ook een onderwerp waar ze meer van willen leren, zoals Chinees of programmeren.