Vormgeven aan ontwikkeling

Wat willen wij dat de kinderen van het Beekdal aan het einde van hun schoolperiode kunnen en weten?

Natuurlijk de standaard items die alle basisschoolleerlingen moeten weten (de kerndoelen van het onderwijs). Dit gaat vooral over het didactische stuk.
Daarnaast hebben wij ook nog een aantal vaardigheden op sociaal emotioneel gebied en een aantal algemene vaardigheden die wij heel belangrijk vinden.

 

Wij streven ernaar dat een kind die het Beekdal in groep 8 verlaat:

  • Een realistisch beeld heeft van zichzelf: Wie ben ik? Waar ben ik goed in en waar minder goed? Hoe zet ik mijn sterke punten in en hoe ga ik om met de zaken waar ik minder goed in ben? Het kind heeft kennis van eigen kracht en valkuilen, kan en durft deze te benoemen naar anderen en kan hier naar handelen.
  • Vertrouwen heeft in zichzelf en de toekomst
  • Respect en verdraagzaamheid hoog in het vaandel heeft. Hij of zij is steeds op zoek naar dat wat ons bindt en niet dat wat ons scheidt.
  • Een open houding heeft naar de wereld en anderen. Denkt in mogelijkheden. Ruimdenkend is. Is zich bewust van wat zijn of haar gedrag met een ander doet en houdt hier rekening mee.
  • Krachtig staat: hij of zij kan een mening vormen op basis van argumenten en durft voor deze mening uit te komen. Staat open voor andere meningen en kan hier over discussieren. Kan consequenties van eigen keuzes dragen. Heeft een positief kritische houding ten aanzien van informatie en keuzes van zichzelf en anderen.
  • Denkt en handelt oplossingsgericht en creatief. Is in staat om conflicten op te lossen.
  • Durft fouten te maken, kan omgaan met falen en met winst en verlies. Durft fouten te maken. Durft hulp te vragen en te geven wanneer dat nodig is.
  • Kan presenteren voor een groep: verstaanbaar, met een krachtige houding en een gepaste inhoud. Het kind heeft zelf ook een goede luisterhouding en kan en durft zowel positief als kritische feedback te geven en te ontvangen.
  • Zelfstandig is en goed samen kan werken.